Borgerlig dragkamp

Bild: Wilfred Hildonen

Regeringens interna tvister tycks följa ungefär samma mönster oberoende av vilken fråga det handlar om.