Borde vi också ta en titt på naturens intelligens?

"I naturen gäller partnerskap, inte konkurrens eller kamp. Det är inte fråga om vem som vinner, utan en utveckling där allas speciella egenskaper utnyttjas."

För ett år sedan skrev Max Mickelsson att biologin kan fungera som inspiration för nya tankemodeller. Också jag har blivit alltmer intresserad av vad naturen kan lära oss. Jag har länge känt att...