Borde Svenska Yle begränsas?

Bild: Wilfred Hildonen

Frustrationen på HBL-håll är ändå i dag alldeles förståelig, och tanken på att även andra än Yle kunde sköta en del public service-uppdrag borde inte automatiskt avfärdas.

Debatten om Svenska Yle:s roll flammar upp med jämna mellanrum, men enbart som partsinlagor från HBL-medarbetare, eller nuvarande och gamla Yleiter. Som konsument och betalare för båda produkterna kanske jag därför kan bidra med något. Jag har behandlat frågan i ett längre inlägg på rabbesandelin.com, och det kan sammanfattas så här:

Konkurrensen om nyhetsbevakning mellan pressen och Yle startade inte alls med internet – konkurrensen började redan 1926 då de första radionyheterna sändes, och speciellt 1965 då Yle startade en egen nyhetsredaktion i stället för att använda Finska nyhetsbyrån. Det framväxande nätet borde pressen därför inte ha sett enbart som ett hot, eller ett tvång att "sätta ut tidningen på nätet" utan som en riktig chans att på allvar konkurrera med Yles sändningar i realtid. Det är synd att HBL:s senkomna försök på detta område stängdes ner.

Frustrationen på HBL-håll är ändå i dag alldeles förståelig, och tanken på att även andra än Yle kunde sköta en del public service-uppdrag borde inte automatiskt avfärdas. Även ett inhemskt presstöd på nordisk nivå borde kunna diskuteras, det är märkligt att Finland här släpar efter betänkligt.

Medvetenheten borde kanske också öka bland medborgarna om att Yle sannerligen inte är gratis. Men det är även förståeligt att Yle i denna kontext försöker "göra gott" genom att vara aktiv på alla områden.

I slutändan skall folk ändå punga ut reda pengar för HBL, och då gäller frågan vad man är villig att betala för. Rent anekdotiskt kan jag berätta att många bekanta som ännu prenumererar, liksom jag främst gör det för familjenyheterna, kulturen, debatten och i viss utsträckning opinionen – även om vissa skribenter som utmålas som kolumnister närmast kan kallas kåseriskrivare.

Den så viktiga bakgrundsrapporteringen – det som på riktigt kunde särskilja HBL från Yle – överraskar tyvärr sällan med mångfald. Oftast kan man bara genom att kasta en blick på skribentrutan veta vilken lutning en artikel kommer att ha i viktiga samhälleliga frågor, som till exempel försvars- eller miljöfrågor. Den sortens rapportering liknar mer aktivism än journalistik, och för aktivism är åtminstone jag inte villig att i längden betala.

Rabbe Sandelin Helsingfors

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning