Bör vi vara rädda för krig?

Krigsretorik – hårda ord – upprustning och slutligen hårda åtgärder, det vill säga krigföring, utgör ett kontinuum.