Boom av kvinnliga beväringar gör att försvarsmakten måste planera om

Antalet frivilliga kvinnor som rycker in har oftast rört sig mellan 500 och 1 000. Om det stora intresset håller i sig måste utrymmen och utbildning tänkas om. Bild: Anni Reenpää

En rekordmängd kvinnor har i år visat intresse för frivillig militärtjänst – över 1 500 då det tidigare rekordet legat kring 1 000, enligt försvarsminister Jussi Niinistö (Blå). – Det är mycket bra för försvaret och särskilt för krishanteringen, där det behövs fler kvinnor, säger Niinistö.

Sedan det blev möjligt för kvinnor att göra frivillig militärtjänst har antalet som gripit chansen stigit till flera hundra per år, och det tidigare rekordet har varit tusen. I år har en rekordmängd kvinnor visat intresse, berättar försvarsminister Jussi Niinistö på internationella kvinnodagen.

– Jag kan inte svara på vad det beror på eller hur många som slutligen antas, men det är en väldigt bra sak för försvaret och särskilt för krishanteringen. Vi har många platser inom både civil och militär krishantering där det behövs fler kvinnors kunnande, säger Niinistö.

– Vi har ännu inte kvinnliga generaler – den högsta rangen hos en kvinna är överstelöjtnant – men den dagen kommer än, och kvinnor är och förblir en del av försvaret.

Det har ändå uppstått ett praktiskt bekymmer, om även ett positivt sådant, för försvarsmakten. När fler rycker in gör sig tidigare nedskärningar i garnisonerna påminda.

– Det ska medges att det kan ha överraskat huvudstaben. Det finns inte sängplatser för en sådan anstormning och därför överväger man att omfördela tidpunkterna då kvinnorna rycker in. Om det här intresset fortsätter en längre tid så måste man se över kapaciteten – det gäller inte bara utrymmena utan också resurserna för utbildning.

– Om kvinnor är villiga att delta i försvaret av fosterlandet så är det ett erbjudande man tar emot.

Personalresurser blir budgetfråga

Jussi Niinistö har tidigare föreslagit uppbåd för både män och kvinnor, men understöder inte allmän värnplikt för kvinnor. Han motiverar det med att den nuvarande mängden värnpliktiga räcker för försvarets behov, och att det redan nu finns en viss resursbrist i personalen.

Enligt försvarsministern behövs det omkring 100 årsverken till inom försvarsmakten för att personalens arbetsbörda ska vara acceptabel, och han kommer att förhandla om saken i regeringens budgetramförhandling i vår.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning