Bondens trendspaning

Skörden 2018 var nästan katastrofalt dålig på grund av torka och skulle för hundra år sedan ha lett till hungersnöd.

Trenden jag uppmärksammat har sitt ursprung redan för cirka 25 000 år sedan då människor började samla frön för att använda i sin föda. Med tiden utvecklades metoderna för att både samla och små...