Bondens dilemma: "Havre uppfattas som hästmat"

Av våra sädesslag är havren är den mest känsliga för rödmögelsmitta, vilket kan påverka odlarens intresse för grödan. Bild: Yrjö Tuunanen/Landsbygdsnätverket

Ifall efterfrågan på havre ökar befinner sig finlandssvenska lantbrukare på guldkusten. Havreinnovationer ska bli en viktig exportvara.

Fredrik Grannas står inför den årliga risktagningen. Precis som andra spannmålsodlare måste han snart bestämma vad han ska odla på sina åkrar. Valet står mellan havre, korn och kummin.– Foderind...