Bonden och stadsbon behöver varandra

"Ett ökat intresse för vegetarisk mat är inte ett hot mot jordbruket i Finland utan det erbjuder nya möjligheter."

Den senaste tiden har debatten om matens betydelse för klimatuppvärmningen gått het. Det finns en risk för att frågan leder till en polarisering mellan stad och landsbygd, vilket man absolut borde för...