Bommar i Vanda å ska stoppa skräpflödet

Förra året lade miljömyndigheterna ut bommar på Aura å för att mäta hur mycket och vilken sorts skräp som flyter ut i havet.Bild: Finlands miljöcentral/Outi Setälä

En del av mikroplasterna i havet är söndervittrat plastskräp som slängts i naturen och sköljts ut i havet. I Helsingfors försöker man greppa problemets omfattning.

Finlands miljöcentral har tillsammans med Helsingfors stad och Vanda stad lagt ut bommar i Vanda å och Kervo å för att mäta hur mycket och vilkens sorts skräp som flyter med vattendragen ut mot havet.

Mätningen som pågår den här veckan är en uppföljning på en motsvarande undersökning i Aura å i Åbo förra året. Den utgör också en del av Östersjöländernas Blastic-projekt som kartlägger på vilka vägar plastskräp tar sig ut i havet, och hur mycket och hurdant skräp det rör sig om. Målet är att ta fram rekommendationer åt städerna, så att dessa ska kunna minska på havsnedskräpningen.

Det finns forskningsresultat som visar att merparten av det marina skräpet härstammar från källor på land. Åar som flyter genom städer antas vara en viktig transportled för marint skräp. En avsikt med uppföljningen är att fästa allmänhetens uppmärksamhet vid nedskräpningen av haven.

Hur du kan få en låg låneränta

När man tecknar ett lån finns det många lånegivare som tycks ge bra villkor, men som sedan tar ut både dolda räntor och oförutsedda avgifter. Trots att det idag är riktigt vanligt att ta lån så kan det vara svårt att veta vad man ska leta efter och tänka på när man lånar pengar. Därför sammanfattar vi här några av våra bästa tips för att hjälpa dig att hitta rätt i lånedjungeln. 14.6.2018 - 14.03