Bommar i Vanda å ska stoppa skräpflödet

Förra året lade miljömyndigheterna ut bommar på Aura å för att mäta hur mycket och vilken sorts skräp som flyter ut i havet. Bild: Finlands miljöcentral/Outi Setälä

En del av mikroplasterna i havet är söndervittrat plastskräp som slängts i naturen och sköljts ut i havet. I Helsingfors försöker man greppa problemets omfattning.

Finlands miljöcentral har tillsammans med Helsingfors stad och Vanda stad lagt ut bommar i Vanda å och Kervo å för att mäta hur mycket och vilkens sorts skräp som flyter med vattendragen ut mot havet.

Mätningen som pågår den här veckan är en uppföljning på en motsvarande undersökning i Aura å i Åbo förra året. Den utgör också en del av Östersjöländernas Blastic-projekt som kartlägger på vilka vägar plastskräp tar sig ut i havet, och hur mycket och hurdant skräp det rör sig om. Målet är att ta fram rekommendationer åt städerna, så att dessa ska kunna minska på havsnedskräpningen.

Det finns forskningsresultat som visar att merparten av det marina skräpet härstammar från källor på land. Åar som flyter genom städer antas vara en viktig transportled för marint skräp. En avsikt med uppföljningen är att fästa allmänhetens uppmärksamhet vid nedskräpningen av haven.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02