Bomben tickar

Vad är det egentligen som pågår i Nyland? I den ekonomiska svacka vi befinner oss i är det paradoxalt att antalet utannonserade jobb fortsatt att öka.

Mängden arbetslösa i Finland har inte stigit under de senaste månaderna. Det här har tolkats som en positiv sak. Riktningen är inte längre fel, men inte är den rätt heller.

I slutet på februari fanns det enligt arbets- och näringslivsministeriet 361 000 arbetslösa i Finland. I statistiken finns det med individer som inte längre söker jobb. Enligt Statistikcentralens snävare mått, där den arbetslösa skall söka efter jobb, finns det 248 000 arbetslösa. Oberoende av mått finns det alldeles för många arbetslösa för en ekonomi av Finlands storlek.

En siffra säger nödvändigtvis inte så mycket. Låt mig konkretisera det hela: Antalet arbetslösa har fördubblats under de senaste 7,5 åren. Andelen långtidsarbetslösa, det vill säga sådana som varit arbetslösa i över ett år, har inte bara fördubblats utan tredubblats, och tillväxttakten har accelererat de senaste åren.

Det växande problemet är att allt fler arbetslösa inte hittar tillbaka in på arbetsmarknaden. Och här är forskningen rätt entydig; ju längre en period av arbetslöshet är desto svårare är inträdet på arbetsmarknaden.

Av alla arbetslösa är nu en tredjedel långtidsarbetslösa. Vi har sett en dramatisk uppgång i den här siffran de senaste två åren; plus 48 procent i hela landet, men till exempel hela plus 80 procent i Nyland.

När man tittar på arbetsmarknadsdata ser just Nyland ut att vara en av de stora regionala förlorarna, vilket kan återspegla att den strukturella omvandlingen är snabbast här. Antalet arbetslösa har i Nyland sen början på den ekonomiska krisen vuxit betydligt snabbare än i övriga landet. Under de senaste två åren har antalet långtidsarbetslösa ökat med 80 procent i Nyland medan övriga Finlands motsvarande siffra ligger kring 34 procent. Skillnaden är förbluffande.

Vad är det egentligen som pågår i Nyland? I den ekonomiska svacka vi befinner oss i är det paradoxalt att antalet utannonserade jobb fortsatt att öka. Även om Nyland inte haft den bästa vakansutvecklingen har antalet lediga jobb ökat betydligt under de senaste åren. Det att många arbetslösa inte lyckas hitta anställning samtidigt som det erbjuds mycket lediga jobb tyder på en allt större mismatch på arbetsmarknaden. De jobb som finns tillgängliga motsvarar inte nödvändigtvis den kunskap de arbetslösa har utan de lediga jobben går till någon redan sysselsatt eller förblir i vissa fall ofyllda.

Den strukturella omvandlingen är skoningslös på det personliga planet. Inom vissa branscher kan kunskap som inte för så länge sedan var het på marknaden plötsligt sakna efterfrågan. Andra branscher försvinner helt eller delvis.

Finlands främsta flexibilitetsredskap har länge varit antalet arbetslösa och utstötta. Så här kan vi inte fortsätta. Vi skulle må betydligt bättre ifall vi hade en arbetsmarknad som förmår svara på de krav som den allt globalare arbetsmarknaden samt den pågående strukturella omvandlingen ställer. Löner och arbetstider som anpassar sig efter rådande förhållanden är något vi inte kan kringgå längre.

Heidi Schauman ekonom

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning