Bomben mot Orbán en blindgångare, men en historisk markering

Viktor Orbán talar i EU-parlamentet. Bild: Lehtikuva/AFP/Frederick Florin

EU-parlamentet äntligen moget att sätta Ungern på plats. Men "atombomben" blir sannolikt en blindgångare.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker höll på onsdagen sitt årliga tal om läget i unionen. I samband med det presenterade han några nya förslag från kommissionen, bland annat att systemet med sommar- och vintertid slopas nästa år.

Men läget i unionen är betydligt allvarligare än frågan om sommartid. Juncker upprepade flera gånger i sitt tal vikten av ett starkt, solidariskt och enat EU, men hur det ska uppnås hade han inga visioner om.

Bara några timmar efter att han hade sagt det i sitt tal så var det i samma sal dags för en omröstning som visar hur stor oenigheten är i EU till och med i de mest grundläggande frågorna.

Omröstningen gällde Ungern. I en rapport som har sammanställts för EU-parlamentet ifrågasätts bland annat rättsväsendets oberoende, den akademiska friheten, kampen mot korruptionen, yttrandefriheten och migranters grundläggande rättigheter i Ungern.

För att rapporten skulle godkännas krävdes att minst två tredjedelar av parlamentet röstade för. Det skedde genom rösterna 448-197 och samtidigt aktiverades för första gången från EU-parlamentets sida en process som kan utmynna i att artikel 7 aktiveras.

Artikel 7, eller EU:s "atombomb", är det kraftigaste vapen unionen har att ta till mot ett medlemsland som allvarligt åsidosätter vissa värden. Den osäkrades för första gången i EU:s historia i december i fjol av kommissionen och då var målet Polen.

Det säger något om dagens politiska läge i EU då två länder har kommit så långt från EU:s grundvärden att sanktioner är aktuella. Något dylikt har aldrig tidigare hänt.

Tillsammans kan de här staterna i alla fall i slutfasen hindra EU från att trycka på avfyrningsknappen så att Ungerns rösträtt skulle försvinna. Ett sådant beslut kräver enhällighet bland de övriga medlemsstaterna i rådet och den uppnås inte då åtminstone Polen lovar stödja Ungern – på samma sätt som Ungern stöder Polen.

Även om Ungern inte rent konkret kommer att straffas och förlora sin rösträtt innebär parlamentets klara majoritet i omröstningen en stark signal till inte bara Ungern utan också andra nationalistiska och högerextrema potentiella krafter som inte omfattar EU:s värden. Ungerns internationella anseende får sig också en skamfylld törn.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán talade inför parlamentet i tisdags och visade ingen förståelse för den kritik som riktas mot honom och landet. Han sade att rapporten är full av lögner och förolämpar Ungern och det ungerska folkets ära. Det är enligt Orbán invandringsvänliga krafter som vill åt Ungern.

Den ungerska ledaren konstaterade att varje medlemsnation har rätt att besluta om hur livet i det egna landet ska ordnas. Det har han givetvis rätt i, men om de ledare som folket väljer driver en politik som inte är enhetlig med EU:s, som går emot EU:s grundvärden och basen för samarbetet, så är landets plats i så fall inte i EU utan någon annanstans.

Det här är någonting som EU inte kan pruta på utan att unionens hela grundidé faller.

Precis som den liberala gruppens ledare Guy Verhofstadt sade i EU-parlamentet så skulle dagens Ungern inte bli medlem i EU. Landet har förändrats snabbt och kraftigt sedan det inträdde i unionen för 14 år sedan.

Ungern har under Orbáns tid vid makten redan passerat många gränser. Från EU:s sida har man försökt få Orbán på rätt spår genom en dialog, men den har inte gett något resultat. Tvärtom har utvecklingen i Ungern stadigt gått mot det sämre och längre bort från EU:s normer och värden. Orbán har befäst sin roll som EU:s enfant terrible.

Även en stor del av Orbáns egna politiska familj i EU, Europeiska folkpartiet EPP, röstade för rapporten som anklagar Ungern för ett styre som går mot liberal demokrati och EU:s grundvärden.

Hur kommer EPP nu att reagera, får Orbáns parti Fidesz stanna kvar i gruppen? EPP:s profil och anseende står på spel inför EU-valet i vår. Vill Samlingspartiet faktiskt sitta kvar i samma grupp som Orbán?

Tommy Westerlund Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03