Böle blir slutstation i sommar – så påverkas trafiken

En del tåg går inte ända fram till Helsingfors utan stannar i Böle i sommar. Bild: Karl Vilhjalmsson

Ska du ta tåget till stan från flygplatsen i sommar? Då får du kliva av i Böle eftersom tågen inte går ända fram till Helsingfors.

Tågbanan repareras och det påverkar tågtrafiken från och med måndag fram till mitten av juli. En del tåg går nämligen inte ända fram till Helsingfors utan stannar i Böle.

Reparationsarbetet kommer att utföras i två skeden, säger Joona Packalén från Helsingforsregionens trafik, HRT. Inledningsvis påverkas tågavgångarna från spår 1 och 2 i Böle och senare spår 8 och 9. Det andra skedet påverkar också A-tågen, som går till Esbo.

Eftersom tågtrafiken ökar behöver växlarna mellan Böle och Helsingfors bytas ut, säger Packalén. Förbättringsarbetet berör alla som använder sig av tågen och Packalén nämner att arbetet görs under sommaren eftersom arbetsresorna i allmänhet är färre.

Också banorna i närheten av Kajsaniemiparken ska repareras, men det sker nattetid och påverkar inte tågtrafiken. Nästa år står de mittersta banorna i tur.

Arbetet i Böle berör I-, P- och N-tågen; som dagtid temporärt inte går till Helsingfors. K-tåget stannar endast i Böle under hela perioden. Nattrafiken, andra lokaltåg och fjärrtåg påverkas inte av växelbytet.

Den femte augusti börjar tågen gå normalt igen.

Här kan du läsa om ändringarna i detalj.

Gallup: Hur påverkar reparationsarbetet din vardag?

Wilma Viertola: "Jag använder inte tågen ofta så det påverkar det inte mig." Bild: Niklas Tallqvist

Mikko Juhala: "Just nu har jag semester och behöver inte använda tågen så mycket." Bild: Niklas Tallqvist

Leena Riipinen: "Jag besöker sällan Helsingfors så det påverkar inte mig mycket." Bild: Niklas Tallqvist

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning