Bolagsledningen har odiskutabla privilegier

Historisk och aktuell lönsamhet kan inte avgöra en fabriks öde.

UPM:s nedläggning av fabriken i Kaipola har inspirerat Peter Rehnström till en informativ, saklig och balanserad debattartikel (HBL Debatt 9.9).

Vissa fakta kunde kanske ytterligare framhävas. Ett aktiebolag är till för att generera vinst åt sina ägare. Det är ingalunda ett påhitt av företagen själva eller deras ägare utan en entydig paragraf i gällande aktiebolagslag. En lag som har stiftats av vår riksdag, alltså våra politiker. Lagen stadfästes under Tarja Halonens presidentskap. Både Halonen och vissa aktuella politiker har dock kraftfullt kritiserat aktiebolag som ansett bevarandet av sin lönsamhet kräva sparåtgärder. Flera politiker hänvisar till bolagens samhällsansvar. Det primära samhällsansvaret borde vara att bolaget är tillräckligt lönsamt för att överleva. Överleva för att anställa den personal verksamheten kräver och för att fungera som skattebetalare och viktig bidragsgivare till landets välstånd. Rehnström skriver träffande "Men en skyldighet att bestående sysselsätta personalen ingår inte i listan (över bolagets ansvar)".

Det är allt skäl att minnas att aktiebolagets utdelning i form av utdelning sker sist efter samtliga andra utbetalningar. Löner, underleverantörer, banker med flera står i kö innan resultatet medger utdelning till ägarna. Skäl också att notera att pensionsförsäkringsbolagen är betydande ägare i finländska börsbolag. Utan kontinuerlig utdelning till dessa (småspararna icke att förglömma i jämlikhetens namn) försvåras upprätthållandet av vårt pensionssystem som redan hotas av den påtagliga nedgången i barnafödslar (avtagande framtida skattebetalande arbetskraft!).

Ekonomer, politiker och till och med facket har högljutt efterlyst industriella investeringar i Finland. De flesta industriella investeringar kräver extern finansiering. Aktieemissionen är ett alternativ (i dag dock sannolikt dyrare än lågräntelån). Förutsättningarna för framtida utdelningar är då ett viktigt beslutskriterium.

Vissa politiker, men också andra röster har förvånat sig över att UPM valt att stänga en, enligt olika bedömningar, lönsam fabrik. Historisk och aktuell lönsamhet kan inte avgöra en fabriks öde. Viktigt är att dess förutsättningar för lönsam verksamhet i det produktsegment den representerar och för minst fem år framöver bidrar till aktiebolagets positiva resultat.

Jag har på nära håll följt med hur allt fler bolagsstyrelser förskjutit fokus från att primärt registrera och bedöma vad som tidigare skett i bolaget till att så djupgående som möjligt analysera och förutspå den framtida marknadsutvecklingen och samhällsutvecklingen i stort (bland annat miljöfrågor). Hur dessa på medel och lång sikt förväntas påverka bolagets prioriteringar, åtgärder och möjlig framgång är bolagsledningens (styrelsen och den operativa ledningen) privilegium. Om aktiebolagets ägare ifrågasätter bolagsledningens förehavanden har de sin fulla rätt att på bolagsstämman föreslå förändringar i styrelsens sammansättning.

Tom Palmberg, Ingå

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning