Stort sug efter gröna obligationer – men bolagen måste visa att de verkligen gör något grönt för pengarna

Lånen kan användas för att till exempel finansiera satsningar på förnybar energi, hållbara transporter eller bevarande av biologisk mångfald. Bild: Mostphotos

Trenden med fonder som investerar i gröna obligationer har på allvar nått Finland. I höst lanserade FIM landets första gröna obligationsfond och nu följer både Lokal-Tapiola och Ålandsbanken efter.

Enligt FN:s klimatpanel krävs det årliga investeringar i förnybar energi på 2 150 miljarder euro fram till 2035 för att den globala uppvärmningen ska begränsas till 1,5 grader. Fram till hösten 2018 v...