Bökigt och bullrigt i Böle fram till 2019

Stora förändringar. 2019 kommer Böle järnvägsstation att se annorlunda ut än den gör i dag. Bild: KSF Media/Arkiv/Leif Weckström

Hösten 2019 ska Böle nya järnvägsstation vara färdig. Till dess kan resenärer räkna med olägenheter och provisoriska trafikarrangemang.

Arbetet med att bygga den nya järnvägsstationen i Böle pågår för fullt. De största förändringarna är att vänta nästa sommar, men en tillfällig station öppnas redan i slutet av mars. Den gamla och den tillfälliga stationen fungerar parallellt tills rivningen av den gamla stationen börjar i juni 2017. Resenärer kan räkna med att det tar längre tid att byta fortskaffningsmedel i Böle eftersom det inte enbart handlar om att bygga en ny station. Också området utanför stationen byggs om.

– Det gäller bara några minuters förlängning i resorna, lovar projektchef Niina Puumalainen på Helsingfors stads stadskansli.

Orsaken till att man bygger en tillfällig station i Böle är att trygga tågtrafiken. Enligt närtrafikens planeringschef Ville Mattila på VR, kommer man att kunna sköta tågtrafiken som planerat.

– Det blir inga ändringar i närtrafiken och också fjärrtrafiken körs enligt tidtabellerna. Under ombyggnaden lönar det sig ändå för passagerare att noggrant följa med från vilket spår tåget avgår. På den punkten kan det ske tillfälliga ändringar, säger Mattila.

Enligt HRT:s trafikplaneringschef Jonne Virtanen innebär ändringarna vid Böle järnvägsstation ändringar i kollektivtrafiken. Främst handlar det om att flytta busshållplatser. Ändringarna för kollektivtrafiken träder i kraft från och med juni nästa år.

Puumalainen jämför projektet i Böle med byggandet av bussterminalen i Kampens köpcentrum.

– Det här är mer krävande. I Kampen gällde det buss och metro. Nu är det fler delar som ska pusslas ihop. Byggarbetena påverkar alla, men vi försöker hålla olägenheterna på en rimlig nivå, säger Puumalainen.

• Alla busshållplatser på Böle bro tas bort. Linjerna 23, 69, 506 och 548 stannar i fortsättningen vid Bangårdsvägen.

• Tvärlinjerna 50, 58, 59, 518, och 551 stannar i fortsättningen på hållplatser vid Stinsgatan.

• Rutterna för linjerna 58 och 58B ändras från Östra Böle till Aleksis Kivis gata.

• Spårvagnarna stannar som tidigare vid Bangårdsvägen, men platsen för hållplatserna ändras.

• Gångvägarna och cykelvägarna är desamma som nu.

• Böle gamla station är parallellt öppen med den tillfälliga stationen. Den gamla stationen stänger 2017.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning