Trots pandemin, eller på grund av den: "Bokförsäljningen har varit makalöst bra"

Färsk statistik bekräftar tidigare signaler om god bokförsäljning: 2020 blev ett toppår för litteraturen. Bild: Mostphotos

Fantastiskt. Exceptionellt. Makalöst. Coronaåret 2020 har gett upphov till få superlativer, men detta är orden den finländska och den svenska bokbranschen använder för att beskriva fjolårets försäljning.

Den finländska bokförsäljningen ökade med 2 procent under 2020, jämfört med 2019, medan försäljningen av digitala böcker ökade med 12 procent. Det rapporterar FILI, centret för litteraturexport. Framf...