Bokaktuell Sailas tror att mer nedskärningar behövs

Raimo Sailas är aktuell med boken Laman taittaja – Raimo Sailas ja kolme talouskriisiä. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Finansministeriets tidigare topptjänsteman Raimo Sailas tror att nya nedskärningar är att vänta ännu under pågående valperiod. – Jag tror inte att nedskärningarnas tid är förbi, tyvärr, säger Sailas till FNB.

Sailas anser att man borde ha strävat efter ett mindre budgetunderskott under budgetmanglingen i början av hösten. Hur stora nedskärningar som kommer att behövas vill han inte estimera, men enligt honom handlar det om flera miljarder.

– Jag förstår väldigt bra att nedskärningar också har negativa effekter, men att skuldsättningen fortsätter i så här hög grad är ett större problem, säger Sailas.

De inhemska ekonomiska prognoserna utgår ofta från att det inte sker något väldigt överraskande ute i världen.

– Vem tror att vi når 2020 utan att några betydande internationella kriser inträffar? Inte jag, säger Sailas.

Krisalternativ han räknar upp är till exempel om Donald Trump blir vald till USA:s president, samt Deutsche Banks och den italienska banksektorns situation. Också centralbankernas lättvindiga pengapolitik och negativa räntor är förknippade med risker.

Högre sysselsättningsgrad krävs

Sailas är aktuell med en ny bok, Laman taittaja – Raimo Sailas ja kolme talouskriisiä (Otava), som han skrivit tillsammans med Jarkko Vesikansa som är förlagschef för faktaböcker på Otava. I boken beskrivs hur Sailas kommer från fattiga förhållanden och att han under karriären blev något av en "knapphetens profet" i Finland.

Sailas har i flera decennier varit en väldigt synlig opinionsbildare inom ekonomisk politik.

– Han begränsade inte sitt agerande till att vara en traditionell tjänsteman utan hade ett brett revir, beskriver Vesikansa.

Sailas började jobba på Finansministeriet 1971 och gick i pension från posten som ministeriets statssekreterare 2013. I boken går man i genom de tre finanskriser Sailas upplevde under karriären: bytesbalanskrisen på 1970-talet, depressionen i början av 1990-talet och finanskrisen som började 2008. Det gemensamma för kriserna är enligt Sailas att de vägande orsakerna till kriserna kom som överraskningar. Oljekrisen kunde ingen förutspå, samma gällde den följande krisen med Sovjetunionens fall och bankkrisen.

– För att inte tala om finanskrisen som kom som en global överraskning, säger Sailas.

Han betonar att man måste förbereda sig för kommande kriser genom att se till att statsfinanserna är i skick, och starka statsfinanser förutsätter hög sysselsättningsgrad. Regeringens målsättning på 72 procent är enligt honom inte nog.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03