Boendeutgifter slukar en allt större del av lönen

Mest ökar boendekostnaderna i ägarbostäder i höghus, som belastas av underhåll och reparationer.Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Fastighetsbranschens intresseorganisationer Finlands fastighetsförbund och Finlands egnahemsförbund varnar för ständiga höjningar av fastighetsskatten. Intäkterna av skatten har trefaldigats sedan år 2000 från drygt 500 miljoner till närmare 1,7 miljarder euro, visar en utredning som förbunden låtit göra.

På 2010-talet har intäkterna av fastighetsskatten ökat med över 40 procent. I år växer de enligt Skatteförvaltningens förhandsuppgifter med 7,5 procent, vilket är 126 miljoner mer än i fjol. Ytterligare höjningar har aviserats för de närmaste åren.

Organisationerna oroar sig för att landskaps- och vårdreformen kommer att öka trycket på att höja fastighetsskatten på många orter.

– Det är klart att fastighetsskattebetalarna inte klarar av hur mycket som helst. Man kan inte finansiera alla ekonomiska reformer med att skärpa fastighetsskatten, säger Jukka Kero, som är chefsekonom på fastighetsförbundet.

– Höjningarna av fastighetsskatterna och kommunala tariffer försvagar konsumenternas köpkraft och minskar därmed den övriga konsumtionen, betonar Kero.

Boendet slukar en dryg fjärdedel

En skärpning av fastighetsskatten är enligt organisationerna ovälkommen också därför att boendeutgifterna kommer att sluka en allt större del av finländarnas inkomster de närmaste åren.

En undersökning vid Pellervo ekonomiska forskningsinstitut visar att boendeutgifterna kommer att stiga med 2,5 procent årligen mellan 2017 och 2019. Ökningen hänger på boendeform och ort. Enligt undersökningen är höjning av fastighetsskatten en betydande faktor som höjer boendeutgifterna.

Mest ökar boendekostnaderna i ägarbostäder i höghus, som belastas av underhåll och reparationer. I egnahemshus ökar kostnaderna på grund av stigande el- och oljepriser.

I huvudstadsregionen är det dyrast att bo och där växer boendeutgifterna också snabbast. Av alla finländares lön går i medeltal 27 procent till boende men en etta i Helsingfors slukar hela 37 procent av en medelinkomsttagares lön.

"Stödbehov ökar"

Fastighetsförbundet och egnahemsförbundet utrycker oro över att boendeutgifterna kommer att växa fortare än människors förvärvsinkomster, eftersom utsikterna för löneutvecklingen ser ytterst måttfull ut.

– De ökande boendekostnaderna ökar bara behovet av bostadsbidrag, som redan nu uppgår till 2 miljarder euro, säger Kaija Savolainen, egnahemsförbundets verksamhetsledare.

Organisationerna ser det också som en risk att de växande boendeutgifterna blir ett hinder för att flytta till exempel på grund av jobb. Arbetskraftens svaga rörlighet har setts som en betydande flaskhals som försinkar Finlands ekonomiska tillväxt.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00