Blyföroreningar kan ha allvarliga följder – påverkar speciellt pojkars skolprestationer

Bild: Mostphotos

Det finns även en förhöjd risk att barn som exponerats för bly begår brott.

Barn som exponerats för bly presterar sämre i skolan. Det visar en rapport skriven av forskare vid IFAU, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering och Stockholms universitet.

I rapporten jämförs barn som hade mycket bly i sin närmiljö under sina tre första år med barn som levde i områden med lägre halter av blyföroreningar. Forskarna fann att de barn som levde i en blyförorenad miljö presterade sämre i skolan och hade lägre sannolikhet att avsluta gymnasiet. Effekterna var störst bland pojkar.

– Vi tycker att det är relativt stora effekter, säger Peter Nilsson, som är en av flera forskare som skrivit rapporten, i ett pressmeddelande.

Effekterna är olika stora beroende på hur mycket bly barnen utsatts för.

När den högsta tillåtna blyhalten i bensin sänktes 1973 och 1981 minskade blyföroreningarna. Blynivåerna föll mest i områden med höga blynivåer vilket har gjort det möjligt för forskarna att jämföra utfallen för barn som bodde i områden med hög exponering av bly med barn som bodde i områden med lägre blyexponering.

Rapportförfattarna har följt 800 000 barn i mer än 20 år. 

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning