Bluff, båg och bedrägeri – tecken i tiden?

Fusk. Det fuskas i alla branscher. De senaste fallen gällde brasilianskt och finländskt kött. KSF Media arkiv/Tor WennströmBild: Tor Wennström

Matfusk, bidragsfusk, forskningsfusk, utsläppsfusk och nätbedrägerier. Samhället kan luras på många olika sätt. Priset i förlorad tillit betalar vi alla.