Blöta vintrar rubbar livet i Finska viken

Övergödning. Tillsammans med uppvärmning, minskande salthalt och havsförsurning bildar övergödningen en ohälsosam cocktail för Finska vikens ekosystem, säger Anna-Karin Almén.Bild: Lina Enlund

Återkommande milda och regniga vintrar bidrar till att Finska vikens vatten blir varmare, surare och saltfattigare. Det förvärrar övergödningen och rubbar ekosystemen. – Det gör lokala skyddsinsatser ännu viktigare, säger forskaren Anna-Karin Almén.