Blomqvist: Den nuvarande translagen hör inte hemma i 2020-talet

"Arbetet för könsminoriteter och sexuella minoriteters rättigheter handlar entydigt om allas lika rättigheter, rätten att få vara, leva och älska som den man är. Att detta ifrågasätts visar att arbetet ännu inte är färdigt", anser jämställdhetsminister Thomas Blomqvist (SFP). Bild: Catariina Salo/SPT

Att Priderörelsen ifrågasätts visar att arbetet för allas lika rättigheter ännu inte är färdigt, anser jämställdhetsminister Thomas Blomqvist (SFP).

I samband med Helsingfors Pride passade Thomas Blomqvist (SFP), minister för nordiskt samarbete och jämställdhet, på att lyfta fram regeringens arbete för könsminoriteter och sexuella minoriteter. En av de viktigaste åtgärderna på detta område är förnyandet av translagen, skriver Blomqvist i ett pressmeddelande.

"Trots de exceptionella omständigheter som råder har regeringen förbundit sig till att främja jämställdhetsarbetet. Nuvarande lagstiftning bryter mot de mänskliga rättigheterna. Det här hör inte hemma i 2020-talet", säger Blomqvist i pressmeddelandet.

Enligt regeringsprogrammet ska lagen ändras så att självbestämmanderätten respekteras. Kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga ska avlägsnas och medicinsk vård ska åtskiljas från korrigering av juridiskt kön.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Många vill välja ekologiskt – också hos frisören

Mer läsning