Blomqvist: Att sluta äta kött är ingen patentlösning för klimatet

Okunskapen om hur naturen fungerar är stor säger Thomas Blomqvist. Bild: SPT/Mikael Piippo

Det florerar mycket okunskap om klimatförändringen och om hur naturen fungerar säger SLC:s fullmäktigeordförande, riksdagsledamot Thomas Blomqvist.

Att okunskapen är stor märktes i samband med den samhällsdiskussion som följde efter att FN:s klimatpanel IPCC släppte sin rapport, säger Thomas Blomqvist i ett anförande vid Svenska lantburksproducenternas centralförbund SLC:s fullmäktigemöte i Esbo.

I ett pressmeddelande på måndagen säger Blomqvist att man inte avvärjer klimatförändringen genom att man slutar äta kött och avverka skog.

– Slutar man äta kött försvinner också odlingen av vall, det vill säga gräs, vilket är bland det bästa vi kan odla med tanke på klimatet och miljön.

Blomqvist säger att okunskap om klimatförändringen kan leda till felaktiga beslut. Politiska beslut måste fattas utifrån ändamålsenlig forskning som beaktar hela näringskedjans omlopp. Det behövs en positiv inställning bland alla lantbrukare att på gårdsnivå finna lösningar som bromsar klimatförändringen.

– I miljö- och klimatdiskussionen blir det väldigt tydligt att det är jord- och skogsbrukarna som skapar landet. Vi kan bidra till att bromsa klimatförändringen för det är vi som förvaltar jorden och skogen och skapar nytt med hjälp av fotosyntesen. Vi är en samhällsbärande kraft, säger Blomqvist.

SLC samlar över 200 jord- och skogsbrukare till en kongress i Esbo, som inleddes på måndagen och som pågår fram till tisdag.

På höstmötet i Esbo på måndagen återvaldes Thomas Blomqvist från Raseborg till ordförande för SLC:s förbundsfullmäktige för 2019.

Till första vice ordförande för fullmäktige återvaldes Niclas Sjöskog från Pedersöre och till andra vice ordförande återvaldes Nicklas Mörn från Saltvik, Åland.

Mats Nylund från Pedersöre återvaldes till centralförbundsordförande, och därmed till centralstyrelsens ordförande. Till personlig suppleant för Nylund återvaldes Jonny Kronqvist från Nykarleby.

Till första vice ordförande för centralstyrelsen för 2019 återvaldes Thomas Antas från Lappträsk (personlig suppleant Peter Österman från Ingå).

Till ny andra vice ordförande för centralstyrelsen valdes Mickel Nyström från Korpo (ny personlig suppleant Christer Jägerskiöld från Kimitoön).

Till ledamöter i SLC:s centralstyrelse för år 2019 återvaldes: Tomas Långgård, Malax (suppleant Tommy Ehrs, Vörå), Johanna Smith, Närpes (suppleant Anders Lillandt, Kristinestad), Ingrid Träskman, Ingå (suppleant Bengt Nyman, Raseborg) samt Birgitta Eriksson-Paulson, (suppleant Jonas Lundberg).

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning