Blodet från 800 personer samlas varje natt i Stenhagen – lång kravlista på blodgivare

Det blir snart lättare för homosexuella män att donera blod. Bild: Catariina Salo/SPT

För tillfället måste en homosexuell man leva i celibat i ett år för att få ge blod. Snart kan tiden skäras ner till fyra månader.

På Blodtjänsts huvudkontor i Stenhagen i Helsingfors är det liv och rörelse dygnet runt. Hit fraktas allt donerat blod från hela landet. Blodtjänst har fungerat i Stenhagen i nästan femtio år, men snart ska man flytta till helt nya lokaler i Vanda. Men än så länge är det i Helsingfors som allt blod samlas.

Från blodgivningsställena skickas det donerade blodet till Stenhagen i klassiska vita kylväskor i slutet av varje vardag. Under natten och tidigt på morgonen börjar tamburen i Blodtjänsts lokaler i Stenhagen fyllas av fraktlådor med blodpåsar.

– Vi får in cirka 800 enheter helblod per dag, säger Jarkko Ihalainen, medicinsk direktör på Blodtjänst.

Det är tillräckligt för att uppfylla det behov som finns på sjukhusen i vårt land. Behovet av blod har minskat de senaste åren. Det beror på att läkemedelsforskningen går framåt och att operationerna blivit effektivare och mer avancerade.

Medicinska direktören Jarkko Ihalainen säger att cirka 800 finländare donerar blod dagligen. Bild: Catariina Salo/SPT

De cirka 800 enheterna blod som kommer till Blodtjänst skickas inte som sådana till sjukhusen utan genomgår först en noggrann undersökning och delas upp i olika beståndsdelar. Slutprodukterna av de här delningsprocesserna är trombocyter, röda blodkroppar och plasma.

Plasman säljs till utländska läkemedelsföretag, eftersom det inte är kostnadseffektivt att göra plasmamediciner i Finland.

– Plasman är lite som en biprodukt av blodgivningen, säger Sari Rope som är produktionsledare på Blodtjänst.

Blod på påse

De två beståndsdelarna som direkt används här hemma i Finland är röda blodkroppar och trombocyter.

Röda blodkroppar används vid olika operationer och när någon annars förlorat mycket blod. Nyförlösta personer och personer med anemi kan också få röda blodkroppar.

Trombocyter behövs både för att förhindra och behandla blödningar. Cancerpatienter kan få trombocyter om deras egen benmärg inte kan producera sådana på grund av de kraftiga cancerbehandlingarna.

Leena Jokinen som jobbat med blodseparering i 30 år säger att blodprocesserna inte förändrats nämnvärt under den tiden.

– Blodet är detsamma som tidigare. Verktygen har moderniserats och jobbet är nu klarare och effektivare, men trots att vi använder många maskiner är det till syvende och sist mycket frågan om ett hantverk.

Jokinen finns på plats för att kontrollera att alla påsar och slangar fungerar som de ska och håller tätt, och hon håller också koll på blodets kvalitet. En av de viktigaste delarna av jobbet är att se till att alla påsar och preparat är märkta på rätt sätt. Blodet ska gå att spåra hela vägen från doneringstillfället tills det når den behövande parten.

Varje blodpåse som används i patientverksamhet har gått via Stenhagen i Helsingfors. Där separeras, undersöks och märks blodet. Bild: Catariina Salo/SPT

Homosexuella män har strängare krav

För att få donera blod behöver en person uppfylla en lång lista kriterier. Kriterierna finns både för att skydda den som ger och den som får blod.

Kriterielistan innehåller punkter om läkemedelsanvändning och vistelse utomlands, men också sexuell aktivitet. Det är svårt för homosexuella män att ge blod i Finland. En man som haft sex med en annan man inom de senaste tolv månaderna kvalificerar nämligen inte för att ge blod.

– Bakgrunden finns i hiv-epidemin som starkt kopplades till män som har sex med män, säger specialistläkare Susanne Ekblom-Kullberg.

Hepatit, hiv och syfilis syns i blodet redan ett par veckor efter smittotillfället. Därför kan karenstiden på ett år kännas obegriplig. I England, Nederländerna och Danmark har regleringen luckrats upp till viss del, där ligger karensen på fyra månader.

Specialistläkare Susanne Ekblom-Kullberg vet allt om blodgivning. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

– Tolv månader är en stor marginal, men utvecklingen går framåt, säger Ekblom-Kullberg.

Tidigare fick ingen man som någonsin haft sex med en annan man donera blod. Karenstiden på tolv månader efter sex mellan män infördes 2014.

Inom Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea förs det för tillfället en diskussion om Finland också kunde minska karenstiden till fyra månader.

Vid Fimea säger kontrollavdelningens enhetschef Eeva Leinonen att man påbörjat en beredning av ärendet.

– Vi hoppas få det klart inom nästa års första halva.

Hon betonar att den tolv månader långa karenstiden inte bygger på sexuella preferenser eller sexuell identitet utan på sexuellt beteende.

Allt blod som donerats i Finland kommer till Stenhagen i vita frigolitlådor. Bild: Catariina Salo/SPT

Allt blod som doneras i Finland samlas i Stenhagen i Helsingfors där det undersöks och märk. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Produktionsledare Sari Rope finns på plats på Blodtjänst för att se till att processerna fungerar som de ska. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Också små barn behöver ibland få blod. Deras blodpåsar är mycket mindre än vuxnas. Bild: Catariina Salo/SPT

Finlands Röda Kors Blodtjänst ansvarar för sjukhusens tillgång till blodprodukter.

Röda blodkroppar är den blodprodukt som används mest. Förutom röda blodkroppar får man plasma och trombocyter när blodet bearbetats efter en donation.

Blodtjänst har fasta blodgivningsbyråer på nio orter: Helsingfors, Esbo, Jyväskylä, Lahtis, Åbo, Kuopio, Uleåborg, Seinäjoki och Tammerfors. Utöver det ordnas det varje vecka 20–25 blodgivningstillfällen runtom i landet.

Varje dag behövs cirka 800 blodgivare för att täcka behovet av blod.

En blodgivning tar ungefär tio minuter. Inför en blodgivning går en vårdare igenom de kriterier som måste uppfyllas, bland annat att man har tillräckligt högt hemoglobinvärde, att man bor stadigvarande i Finland och att man har en finländsk personbeteckning.

En del sjukdomar förhindrar blodgivning.

För tillfället är det förbjudet att ge blod om man är man och har haft sex med en annan man inom de senaste 12 månaderna.

Vid en blodgivning tar man till vara det som kallas för helblod.

Helblodet transporteras till Blodtjänst i Stenhagen i Helsingfors för analys och separering.

Blodet delas upp i tre blodprodukter: plasma, trombocyter och röda blodkroppar.

Plasman är den enda del av blodet som inte skickas direkt vidare till patienter utan används till läkemedel.

Det donerade blodet från en person kan hjälpa upp till tre olika patienter.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning