Blod behövs även i pandemitider – speciellt stort behov kring jul och nyår

Blod kan inte tillverkas på konstgjord väg, understryker Röda Korsets blodtjänst. Bild: Catariina Salo/SPT

Dagligen behövs blod av omkring 800 blodgivare i Finland. Kring jul och nyår är behovet av blodgivare extra stort eftersom blodtjänsten är stängd 24-26 december.

Röda Korsets blodtjänst vill poängtera att blod inte kan tillverkas på konstgjord väg. Därför behövs blodgivare även nu under coronapandemin, trots att man i övrigt rekommenderas undvika sociala möten.

Dagligen behöver patienter runtom i Finland blod av omkring 800 blodgivare.

Behovet av blodgivare är särskilt stort kring jul och nyår eftersom blodtjänsten håller stängt 24-26 december. Undantagsvis ordnas blodgivning på söndag 27 december på 11 olika orter i landet.

För att göra det så tryggt som möjligt att donera blod har Röda Korset infört ett tidsbokningssystem vid sin blodtjänst. Dessutom får endast blodgivaren i fråga komma till blodgivningsplatsen.

Alla som anländer för att donera blod ska tvätta sina händer då de kommer till platsen och därefter hålla 1-2 meters avstånd till andra. Röda Korset delar ut munskydd på plats och rekommenderar starkt att alla blodgivare bär dem eller egna munskydd.

Röda Korsets blodtjänst rekommenderar att kvinnor i åldern 18-25 år donerar blod högst en gång per år, medan övriga kvinnor rekommenderas donera max 2-3 gånger per år. För män rekommenderas högst 3-4 bloddonationer per år. Minimilängden mellan blodgivningstillfällen är 91 dygn för kvinnor och 61 dygn för män.

Tid för blodgivning kan bokas via Röda Korsets blodtjänsts webbplats.

Vid Blodtjänsten:

Esbo, klockan 11-18.

Stenhagen i Helsingfors, klockan 11-18.

Sanomahuset i Helsingfors, klockan 11-18.

Lahtis, klockan 11-17.

Tammerfors, klockan 10-18.

Åbo, klockan 10-17.

Kuopio, klockan 10-17.

Uleåborg, klockan 10-17.

Seinäjoki, klockan 10-17.

Jyväskylä, klockan 10-17.

Extra blodgivningstillfälle:

Riihimäki, Kyrkparkens församlingshem, klockan 12-17.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Renoverad funkisbostad inspirerar som härligt stadshem

Mer läsning