Blocköverskridande regering också i Sverige?

De svenska Socialdemokraterna och Moderaterna måste hitta varandra.