Blixtar och dunder – magiska under

Åskan är en blandning av ljus och värme. Bild: Mostphotos

Det åskar som mest under högsommaren. När det börjar blixtra i skyn drar vi ur sladdarna, hoppar in i bilen och räknar sekunderna för att veta hur långt borta åskan är. Men vad är myt och vad är sanning när det gäller åska?

Terhi Laurila, åskforskare på Meteorologiska institutet, svarar på frågorna.

Varför slår åskan ner?

– Åskmoln ackumulerar elektrisk laddning när molnpartiklar kolliderar. Den samlade elektriska laddningen urladdas i en blixt antingen mellan molnen eller i jordskorpan. Blixtens uppgift är att neutralisera molnets genererade elektriska laddning.

Många har kanske också hört att man inte ska titta rakt på en blixt eller ha fönster och dörrar öppna. Stämmer detta?

– Att titta på en blixt är i sig inte farligt, så länge man inte befinner sig på en utsatt plats så man kan träffas av blixten. Fönster och dörrar ska stängas eftersom att blixten kan slå ner nära och utvecklas horisontellt och då komma inåt. Blixtens tryckvåg kan också ha sönder glas om den slår till för nära. Åska är förknippat med täta vindbyar och hårt regn, så fönstren bör också stängas på grund av detta.

Finns det några skillnader mellan landsbygd och stad i hur man borde skydda sig från åska?

– Det säkraste sättet att undvika åskan är att gå in i en byggnad. I flervåningshus finns det nu för tiden bra åskledare, men blixtnedslag kan ändå orsaka en överspänning i husets elledningar och elektroniska apparater. Elapparater kan gå sönder om de är anslutna till uttaget men man kan undvika att något går sönder genom att dra ut sladden ur eluttaget. På landsbygden där det är mindre folk, så är det mer troligt att blixten slår ner i ett hus. Därför är det särskilt viktigt att man drar ur sladden på landsbygden. Åska kan uppstå var som helst om förhållandena är gynnsamma. Blixten tycker om att slå ner särskilt i höga och vassa föremål, och dessa finns både på landsbygden och i städerna.

Elektriska urladdningar i jordens atmosfär. Förekommer i samband med bymoln, men kan också förekomma i samband med vanliga stackmoln.

Yttrar sig i ett uppflammande av ljus och ett skarpt eller mullrande ljud.

Dessa elektriska urladdningar alstrar mycket stor värme under bråkdelar av en sekund, vilket gör att luften sätts i rörelse som ger upphov till åskmullret.

Har också kallats tordön, ett namn som kommer från åskguden Tor.

Källa: Wikipedia

Hur borde man skydda sig när man är i en stad? Om man går på gatan i en stad där det åskar bredvid höghus – är risken då större än om man står på en åker på landet?

– I städer finns det för det mesta tillgängliga byggnader som man kan gå in i och få skydd av. Staden har ofta också fler höga byggnader där åskan hellre slår ner än nere på gatan. På det viset utgör stadsområden ett bättre skydd än en öppen plats där människorna är det högsta målet åskan kan slå ner i. På öppna områden såsom åkrar och fält ska man inte röra sig om det blir åska.

Finns det några elektroniska apparater som man inte behöver dra ur när det åskar?

– Instruktioner för om man borde ta ut sladden ur eluttaget beror på om blixtens ström får fortsätta via elledningarna in i huset. Då kan även eluttag och elapparater gå sönder. Alla elapparater som är anslutna till uttaget är därmed i riskzonen.

Är det sant att man inte ska duscha när det åskar? Varför?

– Blixten kan komma in i huset och ledas genom vattenledningen. Därför är det farligt att vara i duschen.

Varför ska man inte stå nära ett högt träd eller torn?

– Om blixten slår ner i trädet och människan är nedanför eller nära det, kan strömmen lätt hoppa över till människan, eftersom hon leder ström bättre än träd. Blixtströmmen kan också sprida sig via marken och komma till människan som stegspänning. Åskan brukar inte i allmänhet slå ner bredvid ett träd. Om hus eller bilar inte finns i närheten, kan man ställa sig på samma avstånd från trädet som det är högt, och stå med benen ihop.

Varför ska man inte stå bredbent?

– Om åskan slår ner nära dig leds strömmen vidare längs marken. Då minskar strömmens kraft med avståndet. Om den ena foten är närmare åsknedslaget än den andra, kan strömmen komma in genom den fot som är närmare och ut genom den andra. Då har benen olika spänningar, det vill säga stegspänning, och strömmen leds genom kroppen. Om du är tillräckligt långt ifrån nedslaget kan du förhindra stegspänningen genom att sätta ihop fötterna och bära gummistövlar.

Fungerar gummistövlar faktiskt mot åska?

– Gummistövlar hindrar inte blixten från att slå ner men de kan förhindra stegspänning via marken.

Varför ska man inte cykla?

– När du cyklar eller åker motorcykel när det åskar är metallen och den höga körställningen ett risktagande. Om det börjar åska borde man avbryta sin cykeltur.

I städer slår blixten hellre ner i höga byggnader så människor går ganska säkra – men man ska hålla sig borta från åkrar. Bild: Ida Enegren

Varför är man säker i bilen?

– Om en blixt slår ner i bilen, följer strömmen utsidan av bilens metallram och sedan ner i marken. Strömmen kan alltså inte komma in i bilen.

Varför ska man inte simma när det åskar?

– Att simma när det åskar är farligt, eftersom att människans huvud då är ovanför vattenytan och därmed det högsta och mest utsatta målet där blixten kan slå ner. Om blixten slår ner nära en simmare i vattnet eller i stranden, kan vattnet sprida strömmen och bedöva eller dränka simmaren. Även på stranden är man ett utsatt mål, så om det åskar ska man dra sig tillbaka inåt land.

Är man säker i båten?

– Metallbåtar och åskskyddade segelbåtar bildar en likadan skyddsbur som bilen, och de är därför säkra i ett åskväder. Du bör dock inte vidröra metalldelarna eller stå alldeles för nära masten. Småbåtar och simmare är i riskzonen eftersom de inte har åskskydd och befinner sig ovanför vattennivån. Dessutom kan åskvädret dra med sig stark vind som orsakar höga vågor. Havet ger dock en bra utsikt över hur vädret ser ut vid horisonten, så om du ser att mörka moln närmar sig är det bäst att du återvänder i land.

Finns det något mer som många människor inte vet om åskan som kan vara bra att veta?

– En trådtelefon bör man dra ur väggen, men att använda sin mobil är säkert. Ett paraply kan också attrahera blixten, och särskilt på en öppen plats är det bättre att ta skydd från blixten än från regnet.

Hur räknar man ut hur långt borta åskan är?

– Blixten syns alltid innan mullret hörs. Detta beror på att ljuset färdas snabbt och blixten kan ses omedelbart, men ljudet färdas ungefär 3 sekunder långsammare på en kilometer. Man räknar därför sekunderna mellan mullret och blixten och dividerar sekunderna med tre för att få avståndet i kilometer.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning