Blir sjukförsäkringen onödig?

Bild: HBL

Har någon räknat ut hur mycket staten har sparat genom att välbemedlade patienter betalat sin sjukvård själva, ofta via dyra försäkringar.

Valfrihet att välja var man vill sköta sin hälsa låter alldeles fantastiskt. Vi får själva jämföra den allmänna sjukvårdens tjänster med den privata sektorns både när det gäller vårdens innehåll, kvalitet och kostnader för den enskilde patienten. Att veta var de bästa läkarna och vänligaste skötarna finns är lätt. Sedan är det bara att anmäla sig till mottagningen eller operationen. Räkningen betalas med en kommunal "vårdsedel". Allt detta får vi utan tilläggsskatt. Det blir tvärtom vinst i statskassan.

Några saker oroar mig dock. Räcker de statliga pengarna till och har de privata hälsovårdskoncernerna tillräckliga materiella och personella resurser? Hittills har den privata sjukvården bekostats av den sjuke själv. Detta har fört med sig att köerna och väntetiderna är korta. Miljön på till exempel Mehiläinen är helt annan än på hälsostationen i förorten. Klientelet utvalt, inget sittande med kölapp i handen. Läkaren har god tid för undersökningarna. Efter att "valfriheten" införs kan detta vara ett minne blott. "Vanligt folk" vill vara med och dela på den fina vården. Privatvårdens nu privilegierade patienter mister sin förtursrätt om inte de personella resurserna omdimensioneras.

Hur går det med sjukvårdens totalkostnader? Har någon räknat ut hur mycket staten har sparat genom att välbemedlade patienter betalat sin sjukvård själva, ofta via dyra försäkringar. Folkpensionsanstaltens ersättning är obetydlig jämfört med den privata räkningen. Nu skall alla betala samma för vården. Vad händer med de privata sjukförsäkringarna som mången tagit för att täcka de höga vårdkostnaderna? De blir ju nu onödiga, då allt ingår i "vårdsedeln". Skall jag säga upp min försäkring?

Den allmänna sjukvårdens kostnader har baserats på självkostnadsprissättning. Det vet jag som tidigare kemist vid Huslab. En eventuell vinst har kommit det allmänna till del. I den nya sjukvården måste inkomster täcka utgifter samt även ge en försvarlig vinst till de privata bolagens investerare. Detta är sund marknadsekonomi. Då ägarna verkar vara utländska marknadskrafter går såväl vinst som skatter Finland förbi. Beslutsfattandet och ansvaret i vårdpolitiken ligger helt i riksdagens händer. Därför skulle jag av SFP, som hårt drivit valfriheten, vilja ha ett lugnande uttalande om varför mina anförda dubier är helt felaktiga och onödiga.

Peter Elg Vanda

”Sälj din gamla bostad före du köper ny!”

Fastighetsförmedlingen Kotijoukkue är på alla sätt nyare, fräschare och mer dynamiskt men gamla goda råd och sunt förnuft är fortfarande en av grundstenarna i bobytarbranschen. Än gäller den gamla devisen att sälja sin gamla bostad förrän man köper ny. Ingen vill bli i fällan mellan två bostäder. 1.11.2018 - 09.42