Blir det någon hamnstrejk? I dag klarnar det

I eftermiddag klarnar det huruvida det blir någon strejk i hamnarna. Senast klockan 14 vill riksförlikningsmannen ha parternas svar på medlingsbudet.

Förhandlingarna gäller personal i hamnarna i Åbo, Nådendal, Raumo, Karleby och Uleåborg som jobbar som hamntillsyningsmän och kranförare. Om man inte kan enas kan hamnarbetarna inleda en strejk på måndag (12 februari). Ursprungligen var strejken varslad till 29 januari, men arbetsministern, Jari Lindström (Blå), flyttade tidpunkten med två veckor. Det här meddelar Minna Helle, riksförlikningsman, på sin webbplats.

Oenigheterna bottnar i att fackförbunden AKT och Sjömansunionen vill att hamnbolagen i de fem städerna ska gå med på att hamnövervakarna och kranförarna får ett separat avtal. I nuläget följer de båda yrkesgrupperna kommunala avtal. De representeras av Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46