Bli rik – och rädda världen

Också som småsparare kan du konfrontera bolagsledningen, använda din rösträtt och presentera förslag vid bolagsstämmor. Bild: Handout / Patagonia

Pappersexerciser är lätta, äkta hållbarhet är svårt, inser finansvärlden.

"Det är lätt att dö, men komedi – det är svårt" ska Edmund Kean (1787–1833), sin tids största Shakespearetolkare, ha sagt på dödsbädden. Liknelsen är träffande också då det gäller slagord som rör ekon...