Blågröna alger florerar på flera badstränder i Helsingfors – se om din strand är med på listan

Bild: Roni Rekomaa/Lehtikuva

I synnerhet på badstränderna i Vanda å har staden uppmätt rikliga mängder blågröna alger.

Helsingfors stad har den här veckan gjort mätningar vid flera badstränder. På Svartholmen, Rönnskär och Ugnsholmen samt vid badstränderna i Baggböle och Lillforsen uppmättes rikliga mängder blågröna alger.

På Sveaborg och vid Staffansslättens badstrand uppmättes något måttligare mängder. Algbeståndet kan ändå variera rejält från dag till dag beroende på vind och väder, meddelar staden i ett pressmeddelande.

Trots förekomsten av blågröna alger var alla vattenprover av god hygienisk kvalitet. Vattentemperaturen varierade mellan 19 och 22 grader.

Även ute till havs har mängden blågröna alger ökat den senaste veckan. De rikligast förekommande arterna av blågröna alger är släktena Aphanizomenon och Dolichospermum av vilka den senare kan bilda giftig blomning. Man har också iakttagit alger av släktet Nodularia som kan producera en kemisk förening som är skadlig för levern.

Trots namnet blågröna alger är det i själva verket inte fråga om några alger, utan cyanobakterier. I sin funktion liknar de ändå alger. Förekomsten av blågröna alger är en naturlig del av Östersjöns årscykel, men mängderna har ökat de senaste årtiondena på grund av övergödningen i Östersjön, meddelar Helsingfors stad.

Skapa din framtid vid Yrkeshögskolan Novia

Yrkeshögskolan Novia är en studerande- och arbetslivsnära entreprenörsmässig högskola med högklassig utbildning på fyra orter: Vasa, Åbo, Raseborg och Jakobstad. Novia har ca 4000 studerande, och vi tog pulsen på några av dem. 19.3.2020 - 15.23

Mer läsning