Black lives matter – också i konsten

Influenserna från afrikansk kultur var tydliga i den svarta amerikanska konsten 1963–1983. Elisabeth Catletts mahognyskulptur Black Unity, 1968, visas på utställningen Soul of a Nation, som för tillfället visas i Los Angeles. Bild: Edward C. Robison III

Kampen mot rasism och förtryck har präglat den svarta konsten i USA. Ändå har den blomstrat och förändrat kanon, skriver konstvetaren och kuratorn Nina Zilliacus som gjort en odyssé bland afroamerikansk konst i New York.

Black Lives Matter-rörelsen har rubbat på det politiska läget i USA. Samtidigt vinner svart kultur och svart estetik mark i landet. Musikindustrin har sedan länge dominerats av svart pop och hip...