Blåbäret startskott för ett finsk-svenskt samarbete kring livsmedelsexport

Bild: Mostphotos.com

Finland och Sverige har tagit ett historiskt steg i utvidgning av samarbetet inom livsmedelsexport. Nu ska här skapas nya marknader för att förbättra Finlands och Sveriges konkurrenskraft jämfört med de europeiska grannländerna.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) och Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht presenterade en samarbetsplan för livsmedelsexport på Hanaholmen i Esbo i onsdags (18 april).

– När vi tog fram samarbetsplanen ville vi identifiera gemensamma styrkor som ger oss fördelar på världsmarknaden för mat och dryck. Livsmedels- och konsumentsäkerheten håller en hög standard, och vi har båda ett bra läge vad gäller djur- och växtsjukdomar. Vi delar dessutom samma värdegrund i fråga om djurens välbefinnande och låg användning av mikrobläkemedel, säger Leppä i ett pressmeddelande.

Att samarbeta för att underlätta export av blåbärs- och lingonprodukter till Kina är ett av de första stegen.

– Ur ett globalt perspektiv är båda länderna små aktörer på livsmedelsmarknaden. Framgång på tillväxtmarknaden förutsätter att våra livsmedel är högkvalitativa, säkra och står för höga etiska värden. Genom att samarbeta kan vi dra nytta av varandras kompetens och nätverk samt utmärka oss i konkurrensen, säger Hentriikka Kontio, veterinärråd vid Jord- och skogsbruksministeriet.

Offentliga sektorn och företag samverkar

Finland främjar i nuläget livsmedelsexporten genom samarbete mellan deltagarna i Business Finlands program Food from Finland, Livsmedelsverkets exportteam och Jord- och skogsbruksministeriet.

I fortsättningen ska de finska och svenska organisationerna träffas regelbundet för att utbyta information och erfarenheter och för att besluta om gemensamma åtgärder. Man söker också möjligheter till samarbete inom logistik, till exempel i form av gemensamma containertransporter. Man kartlägger också möjligheterna att starta en gemensam e-handel som ska tjäna finska och svenska företag.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33