Blå framtids Vesa-Matti Saarakkala motsätter sig vårdreformens valfrihetsmodell – nu är anhängarna i minoritet i riksdagen

Social- och hälsovårdsutskottets medlem Vesa-Matti Saarakkala (Blå) motsätter sig vård- och landskapsreformens valfrihetsmodell. Bild: Lehtikuva/Roni Rekomaa

Regeringspartiet Blå framtids riksdagsledamot Vesa-Matti Saarakkala meddelar att han inte kommer att främja lagändringarna som gäller valfrihet i vården.

Riksdagsledamot Vesa-Matti Saarakkalas (Blå) besked om att han inte stöder vård- och landskapsreformen i sin nuvarande form kan bli spiken i kistan för hela reformen. Saarakkala meddelar att han inte kommer att främja reformens valfrihetsmodell i riksdagen.

Saarakkalas besked kommer några dagar efter att riksdagens grundlagsutskott krävt justeringar i vård- och landskapsreformen innan reformen kan avancera till omröstning. Att göra justeringarna är social- och hälsovårdsutskottets uppgift. Saarakkala är medlem i social- och hälsovårdsutskottet.

– Så länge som valfrihetssystemet hänger kvar i social- och hälsovårdsreformen tror jag inte att man kan göra reformen grundlagsenlig och genomföra den under denna eller nästa mandatperiod. Att man över huvud taget skulle kunna genomföra social- och hälsovårdsreformen efter grundlagsutskottets mangling är en sagohistoria som man gärna skulle slippa höra i riksdagen efter alla problem vi sett, säger Saarakkala i ett pressmeddelande.

Saarakkalas besked innebär att anhängarna av en vård- och landskapsreform med den föreslagna valfrihetsmodellen är i minoritet i riksdagen.

Centerns, Samlingspartiets och Blå framtids riksdagsgrupper har sammanlagt 103 ledamöter men redan tidigare har Samlingspartiets Elina Lepomäki och Susanna Koski meddelat att de röstar emot reformen. Riksdagens talman Paula Risikko (Saml) deltar inte i omröstningar i plenisalen.

Saarakkala preciserar dock inte hur han kommer att rösta om vård- och landskapsreformen mot hans förmodan hinner till omröstning i riksdagen. Han säger sig stödja en reform där landskapen övertar ansvaret för social- och hälsovården, men motsätter sig valfrihetsmodellen som kopplats ihop med landskapsreformen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning