Blå framtid vill ha frivillig skolsvenska, hundra nya stridsflygplan och lägre beskattning

Finland ska köpa nya stridsflygplan och Blå framtid vill ha hundra stycken i stället för 64 som planeras. Bild: SPT/Ari Sundberg

Blå framtid vill utvisa personer som begår brott, men enligt Migrationsverket är det redan möjligt.

På fredagen publicerade Blå framtid sitt program inför riksdagsvalet. Valprogrammet är en lista med punkter om allt från tusen nya poliser till att bekämpa klimatförändringen. För noggrannare förklaringar hänvisar Blå i pressmeddelandet till sitt principprogram som kan läsas på partiets webbplats.

Blå framtid vill utvisa utländska medborgare som gjort sig skyldiga till brott. I programmet framgår ändå inte hur det skiljer sig från nuläget, eftersom det redan är möjligt att utvisa personer som begår brott i Finland, enligt Migrationsverket.

– Utgångsläget är i dag att polisen kan föreslå att någon utvisas, men det är ändå Migrationsverket som fattar beslutet, säger Toni Ahva (Blå).

Enligt Ahva är tanken att någon som begår allvarliga brott ska kunna utvisas direkt, i stället för att det ska gå via olika instanser. Vissa områden klassas också som för farliga för att man ska kunna utvisa personer dit, men Blå framtid slopa den begränsningen. Förslaget handlar främst om asylsökande säger Ahva.

Blå framtid vill också att alla ska ha rätt till inkomstrelaterat arbetslöshetsskydd, lägre beskattning på arbete, och frivillig skolsvenska. Partiet vill också främja medvetenheten om försvaret genom uppbåd för både män och kvinnor samt att Finland ska köpa hundra nya stridsflygplan.

Partiet vill också främja bilismen genom att slopa bilskatten och rusta upp vägar.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skräddarsytt drömhem uppfyllde alla önskemål och höll budgeten

Mer läsning