Blå framtid vill ha fler poliser och snabbare utvisning av asylsökande

Blå framtids partiordförande Sampo Terho. Bild: Lehtikuva/Tomi Jokela

Partiet Blå framtid har presenterat sitt politiska program. Partiet vill bland annat ha fler poliser och höja hemvårdsstödet för barn.

Föräldrar har rätt till hemvårdsstöd om barnet är under tre år. Majoriteten av stödet går i dag till mammor som stannar hemma med barnen. Flera partier, som till exempel De gröna och Vänsterförbundet, anser att stödet borde fördelas jämnare mellan mammor och pappor.

Blå framtid anser däremot att staten inte ska bestämma hur familjer sköter sina barn. De vill dessutom höja hemvårdsstödet för barn.

Vad gäller invandring vill Blå framtid prioritera kvotflyktingar men inte höja den årliga flyktingkvoten. De vill att asylsökande som inte får uppehållstillstånd ska avlägsnas från Finland snabbare.

De vill också göra det svårare för asylsökande att ansöka om uppehållstillstånd flera gånger.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning