Blå framtid vill ha fler poliser och snabbare utvisning av asylsökande

Blå framtids partiordförande Sampo Terho. Bild: Lehtikuva/Tomi Jokela

Partiet Blå framtid har presenterat sitt politiska program. Partiet vill bland annat ha fler poliser och höja hemvårdsstödet för barn.

Föräldrar har rätt till hemvårdsstöd om barnet är under tre år. Majoriteten av stödet går i dag till mammor som stannar hemma med barnen. Flera partier, som till exempel De gröna och Vänsterförbundet, anser att stödet borde fördelas jämnare mellan mammor och pappor.

Blå framtid anser däremot att staten inte ska bestämma hur familjer sköter sina barn. De vill dessutom höja hemvårdsstödet för barn.

Vad gäller invandring vill Blå framtid prioritera kvotflyktingar men inte höja den årliga flyktingkvoten. De vill att asylsökande som inte får uppehållstillstånd ska avlägsnas från Finland snabbare.

De vill också göra det svårare för asylsökande att ansöka om uppehållstillstånd flera gånger.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46