Björneborgs svenska samskola riktar in sig på flerspråkighet

Martin Hartman, ledande rektor för Björneborgs svenska samskola, säger att skolan försöker förbättra elevernas resultat genom en uttalad inriktning på flerspråkighet. Bild: Mikael Piippo/SPT

– Jag tror inte på en modell där man måste tala svenska, utan vi vill signalera att flerspråkighet är fint, säger Martin Hartman, ledande rektor för Björneborgs svenska samskola.

För några år sedan stod Björneborgs svenska samskola inför ett vägval. Den privata skolan med klasserna 1–9 samt gymnasium noterade att abiturienternas resultat i studentskrivningarna var iögonfallande dåliga, i synnerhet i ämnet modersmål.

För att ändra på trenden inledde skolan och Svenska kulturfonden i Björneborg ett samarbetsprojekt med Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi och Yrkeshögskolan Novia. Som ett led i processen skedde ett skifte i fokus: Björneborgs svenska samskola lyfte fram flerspråkigheten som ett uttalat mål för sin verksamhet.

– I stället för att tänka att vi är en finlandssvensk fästning som producerar nyckelpigor och ankor, och i stället för att omvända eleverna till finlandssvenskar, bejakar vi tvåspråkigheten, säger skolans ledande rektor Martin Hartman.

Cirka 70 procent av eleverna i Björneborgs svenska samskola talar ett annat språk än svenska utanför skolans väggar. Martin Hartman tycker inte att till exempel krav på svensk kommunikation i en svenskspråkig skola är ett vettigt sätt att främja elevernas språkkunskaper.

– Som oftast när man ska lära sig något är motivationen det viktiga. Jag tror inte på en modell där man måste tala svenska, utan vi vill signalera att flerspråkighet är fint. Det vill vi signalera åt eleverna, åt deras föräldrar och åt det omkringliggande samhället.

– Visst, man hör jättemycket finska, men jag tror inte att ett barn som springer ned för trappan och ropar något på finska börjar tala mer svenska bara för att jag ger barnet en uppläxning. Det fungerar inte så.

Svenska kulturfonden i Björneborg och Björneborgs svenska samskola ser det nya kulturcentret som planeras i anslutning till skolan som ett sätt att föra skolan och övriga Björneborg närmare varandra.

– För att uppfostra en hel skolas barn till tvåspråkighet behövs hela det omkringliggande samhället. Det är de dörrarna vi vill öppna med detta kulturcenter, säger Erik Rosenlew, ordförande för Svenska kulturfonden i Björneborg.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning