BJO kritiserar: Patient fick parkeringsböter trots läkarintyg

Eftersom kostnaderna för att överklaga en parkeringsavgift kan bli högre än själva avgiften bör parkeringsövervakare respektera den prövningsrätt som styr jobbet.

Riksdagens biträdande justitieombudsman (BJO) Maija Sakslin kritiserar ett beslut om att inte ompröva en felparkeringsavgift. Sakslin uppmanar Vanda stad att betala tillbaka felparkeringsavgiften.

Personen som överklagade felparkeringsavgiften hade nyligen blivit intagen på ett sjukhus i Vanda. I samband med intagningen hade läkaren skrivit ut ett intyg enligt vilket personen inte var i tillstånd att flytta bilen.

Parkeringsövervakaren ansåg ändå att intyget inte var ett tillräckligt bevis. Enligt denne hade personen kunnat betala avgiften via mobiltelefon.

– När en läkare överraskande och med anledning av personens hälsotillstånd bestämmer att en person ska tas in på sjukhus för observation är det orimligt att kräva att personen omedelbart ska betala en parkeringsavgift eller se till att bilen flyttas, säger Sakslin i ett pressmeddelande.

I vanliga fall ska ärenden som berör parkeringsavgifter överklagas till förvaltningsdomstolen. I så fall kan den som överklagar tvingas betala en rättegångsavgift på 250 euro, vilket är mer än själva parkeringsavgiften.

Enligt BJO begränsar rättegångsavgiften förutsättningarna att överklaga. Av den anledningen betonas parkeringsövervakarens prövningsrätt.

Parkeringsövervakaren ansåg att personen inte hade råkat ut för några oförutsägbara omständigheter, trots läkarintyget. Enligt BJO borde parkeringsövervakaren ändå ha låtit nåd gå före protokoll i det aktuella fallet.

Därför anser BJO att Vanda stad överväga betala tillbaka felparkeringsavgiften. BJO tog upp ärendet på eget initiativ för att belysa problematiken med rättegångsavgiften.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning