Biträdande JO ryter till om omöblerade celler

Celldörr i Riihimäki fängelse. Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Biträdande justitieombudsman Pasi Pölönen anser att det är problematiskt att alla celler på den isolerade avdelningen i Riihimäki fängelse är omöblerade.

I cellerna på den isolerade avdelningen finns endast en madrass på golvet. Även andra fängelser har omöblerade celler på den isolerade avdelningen.

– Det att fångarna är tvungna att sitta på golvet och äta är inte en acceptabel människovärdig behandling, skriver han i ett pressmeddelande.

Fångar placeras på den isolerade avdelningen som disciplinstraff eller som en säkerhetsåtgärd för observation, eller för att hålla en fånge avskild under utredning. Enligt Pasi Pölönen kan man inte utgå från att en fånge i alla situationer kan placeras i en omöblerad cell.

Biträdande JO anser att det är motiverat och viktigt att Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet ger fängelserna en anvisning om hur och i vilka förhållanden en omöblerad cell är lämplig, och före augusti år meddela vilka åtgärder som vidtagits för att skaffa möbler.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning