Biträdande JO näpser Migrationsverket – barnets bästa beaktas inte tillräckligt

Också nyfödda barn ska få ett eget beslut i fråga om uppehållstillstånd och avvisningar, och det är barnets bästa som ska avgöra utgången, konstaterar biträdande justitieombudsman Maija Sakslin.Bild: Mostphotos.com

Barnets bästa ska bedömas övergripande och individuellt i alla beslut som gäller barn – också nyfödda, konstaterar biträdande justiteombudsman Maija Sakslin i ett färskt beslut.

Biträdande JO Maija Sakslin anser att Migrationsverkets praxis i utlänningsärenden inte tryggar barnets rättigheter. Sakslin utredde på eget initiativ ett fall som förekommit i offentligheten, där en baby som fötts efter att mamman fått avslag på sin asylansökan automatiskt fick ett så kallat tekniskt avvisningsbeslut. Det duger inte, anser biträdande JO.

– Barnets avvisning förutsätter ett motiverat beslut om avvisning. I beslut om barn måste barnets intresse utvärderas övergripande och individuellt, konstaterar Sakslin i ett pressmeddelande.

Migrationsverket bygger sin praxis på ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen från 2003, men Sakslin konstaterar att utlänningslagen ändrats sedan dess. Också FN:s konvention om barnets rättigheter, grundlagen och utlänningslagen förutsätter en annan tolkning, anser biträdande JO. Att utan godtagbar anledning försätta ett nyfött barn i en annan position än ett annat barn eller en vuxen är diskriminerande, skriver Sakslin i beslutet.

Sakslin passar också på att understryka att barnets bästa ska bedömas övergripande och individuellt i alla utlänningsärenden som gäller barn under 18 år. Det räcker inte heller att bara konstatera att beslutet är i enlighet med barnets bästa.

– Det väsentliga är att motivera varför beslutet är i enlighet med barnets bästa med tanke på bland annat barnets hälsa, välfärd, växande, utveckling, nära människorelationer och individuella situation, skriver Sakslin i sitt beslut.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22