Biträdande JO näpser Migrationsverket – barnets bästa beaktas inte tillräckligt

Också nyfödda barn ska få ett eget beslut i fråga om uppehållstillstånd och avvisningar, och det är barnets bästa som ska avgöra utgången, konstaterar biträdande justiteombudsman Maija Sakslin. Bild: Mostphotos.com

Barnets bästa ska bedömas övergripande och individuellt i alla beslut som gäller barn – också nyfödda, konstaterar biträdande justiteombudsman Maija Sakslin i ett färskt beslut.

Biträdande JO Maija Sakslin anser att Migrationsverkets praxis i utlänningsärenden inte tryggar barnets rättigheter. Sakslin utredde på eget initiativ ett fall som förekommit i offentligheten, där en baby som fötts efter att mamman fått avslag på sin asylansökan automatiskt fick ett så kallat tekniskt avvisningsbeslut. Det duger inte, anser biträdande JO.

– Barnets avvisning förutsätter ett motiverat beslut om avvisning. I beslut om barn måste barnets intresse utvärderas övergripande och individuellt, konstaterar Sakslin i ett pressmeddelande.

Migrationsverket bygger sin praxis på ett beslut i Högsta förvaltningsdomstolen från 2003, men Sakslin konstaterar att utlänningslagen ändrats sedan dess. Också FN:s konvention om barnets rättigheter, grundlagen och utlänningslagen förutsätter en annan tolkning, anser biträdande JO. Att utan godtagbar anledning försätta ett nyfött barn i en annan position än ett annat barn eller en vuxen är diskriminerande, skriver Sakslin i beslutet.

Sakslin passar också på att understryka att barnets bästa ska bedömas övergripande och individuellt i alla utlänningsärenden som gäller barn under 18 år. Det räcker inte heller att bara konstatera att beslutet är i enlighet med barnets bästa.

– Det väsentliga är att motivera varför beslutet är i enlighet med barnets bästa med tanke på bland annat barnets hälsa, välfärd, växande, utveckling, nära människorelationer och individuella situation, skriver Sakslin i sitt beslut.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46