Bitcoin-expert: Bara nyttigt att värdet sjunker

Bitcoinautomat i Vilnius, Litauen. Bild: Valda Kalnina

Natten till fredagen föll värdet på bitcoin med omkring 20 procent, men kryptovalutan har senare återhämtat sig en aning. Efter toppnoteringen den 17 december har värdet dock sjunkit dag för dag.

På bara en dryg månad tredubblades värdet på bitcoin, fram till toppnoteringen den 17 december. Då kostade en bitcoin tillfälligt över 19 000 dollar. Sedan dess har värdet sjunkit igen. Natten mot fredagen föll värdet som lägst till omkring 12 500 dollar.

Enligt den finländska bitcoinexperten Henry Brade är de senaste dagarnas nedgång en naturlig korrigering efter den kraftiga uppgången – och en välkommen sådan.

– Sådana här korrigeringar behövs, eftersom marknaden börjar vara överhettad.

Även om bitcoin är en valuta, används den i allt mindre utsträckning som betalningsmedel. Det som enligt Brade drivit upp värdet under hösten är att kryptovalutan blivit ett investeringsobjekt som handlas också på traditionella marknadsplatser. Till exempel planerar anrika Goldman Sachs öppna en handelsplats för kryptovalutor. Det lanseras olika slag av placeringsprodukter som bygger på kryptovalutan. Dessutom börjar etablerade investeringsbolag och fonder enligt Brade ge sig in i bitcoin-världen och de omsatta beloppen blir allt större.

– Hela verksamheten håller på att flytta till en ny nivå. Flera värdepappershandlare har sagt att bitcoin håller på att bli så stort att kryptovalutan inte längre går att ignorera.

Samtidigt, säger han, kommer just nu alltför många människor med alltför snabbt och utan att riktigt veta vad de gör, vilket resulterar i bubblor.

I en intervju med Business Insider säger Nobelpristagaren Paul Krugman att bitcoins värde gynnas av att kryptovalutan omges av en sorts mystik och att få förstår vad den egentligen handlar om.

Brade håller delvis med.

– Det är sant att många investerar i bitcoin i hopp om snabbvinster, utan att förstå vad som ligger bakom. De här personerna är också snabbare att sälja vid en nedgång. Många av dem har hoppat på helt nyligen och har aldrig upplevt några nedgångar. De drabbas lättare av panik än de som varit med länge.

Brade upprepar en gammal sanning, att aldrig investera i någonting man inte förstår.

– Det räcker inte med att titta på den historiska värdeutvecklingskurvan.

Vad gäller framtiden tror Brade att bitcoins värdeökning fortsätter, men att svängningarna kommer att vara kraftiga innan marknaden stabiliseras.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03