Biståndsrörelserna får ny paraplyorganisation

Annu Lehtinen blir ordförande för Kepa tills organisationen förenas med Kehys om ett drygt halvår.Bild: HBL arkiv / Tor Wennström

Kepa och Kehys går samman och bildar därmed en ny paraplyorganisation för folkrörelserna inom utveckling och bistånd.