Biskopskandidat Sixten Ekstrand: Kyrkan behöver ett mänskligt ansikte

– Jag skulle gärna uppmuntra alla inom kyrkan att våga respektera att andra tänker olika. Med en sådan respekt kan man börja föra dialog. Det leder kanske inte till att man är ense, men till att man kan acceptera varandra, säger biskopskandidat Sixten Ekstrand. Bild: SPT/Jenny Jägerhorn-Tabermann

Sixten Ekstrand beskriver sig själv som en kyrkans man stadigt förankrad i mitten, men mer liberal än konservativ i många frågor.– Kyrkan ska fatta ett beslut om att viga samkönade, men i det bör också ingå en passus om att ingen präst kan tvingas till det, säger Sixten Ekstrand.

Med sin gedigna teologiska kunskapsbakgrund, sin mångsidiga erfarenhet samt ett brett kontaktnät inom såväl rikskyrkan, Borgå stift som till olika väckelserörelser och kyrkliga organisationer ger sig...