Biskopen Teemu Laajasalo avgår från Missionssällskapets styrelse efter bokföringsbrott

Biskopen i Helsingfors stift, Teemu Laajasalo avgår som ordförande för Finska Missionssällskapets styrelse. Bild: Aarne Ormio/SPT

Laajasalos bokföringsbrott blev en barlast för Missionssällskapet.

Biskopen i Helsingfors stift, Teemu Laajasalo avgår som ordförande för Finska Missionssällskapets styrelse. Han motiverar sitt beslut med att hans bokföringsbrott kan äventyra Missionssällskapets insamlingstillstånd.

Laajasalo dömdes i våras till böter för bokföringsbrott i Helsingfors hovrätt. Bokföringsbrotten gällde oaktsamhet och försummelser på hans eget bolag TL Opetus åren 2014-2017.

"Enligt den nya insamlingslagen som trädde i kraft i våras kan mitt bokföringsbrott äventyra insamlingstillståndet. Jag vill inte att mina tidigare misslyckanden ska hindra Missionssällskapets framtida framgångar, och därför beslöt jag mig för att avgå", säger Teemu Laajasalo i ett pressmeddelande.

Styrelsens vice ordförande, assessor Sari Anetjärvi är tills vidare ställföreträdande ordförande för Finska Missionssällskapets styrelse.

Finska Missionssällskapet är en av kyrkans sju officiella missionsorganisationer. Missionssällskapet verkar i 30 länder tillsammans med lokala kyrkor och organisationer.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning