Biskopen medlar i konflikt – i bakgrunden ligger spänningar kring ledarstil och teologisk syn

Bo-Göran Åstrand, biskop för Borgå stift, träffade representanter för Väståbolands svenska församling för att medla i konflikten som blossat upp. – Spänningar som funnits sedan tidigare verkar ha ställts på sin spets i och med kaplansvalet i Houtskär, säger Åstrand. Bild: Kyrkans bildbank/Aarne Ormio

Spänningar som bottnar i kyrkoherdens auktoritära ledarstil och konservativa teologiska hållning har blossat upp i Väståbolands svenska församling efter att en konservativ präst valdes till kaplan på Houtskär. Biskopen har sett sig nödgad att ingripa.

Spänningar som har funnits sedan tidigare i Väståbolands svenska församling ställdes på sin spets i och med kaplansvalet i Houtskärs kapellförsamling. Den bedömningen gör biskop Bo-Göran Åstrand. Han...