Biskop Vikström om tvångsavvisningar: Motstridigt och hjärtlöst

Bild: Ksf Media/Arkiv/Evy Nickström

Biskop Björn Vikström kritiserade i går tvångsavvisningen av afghanska asylsökande i ett Facebook-inlägg.

Han oroar sig över att det skett vissa förskjutningar i myndigheternas sätt att agera som bland annat innebär att personers rättsskydd inte har beaktats.

– Det känns som att man skärpt tillvägagångssättet som inte känns värdigt en rättsstat, säger han till SPT.

Som exempel nämner han att vissa asylbeslut som lästs upp i offentligheten pekar på att Migri å ena sidan ser att det finns en reell hotbild men ändå bedömer att det går att avvisa.

– Det här tycker jag är väldigt motstridigt och direkt hjärtlöst. Många upplever också att den säkerhetsbedömning som våra myndigheter gör av till exempel Afghanistan eller Irak är alltför positivt färgad, säger han.

Vikström poängterar att han inte vill uppvigla till revolt mot enskilda poliser och tjänstemän. Han efterlyser däremot att den politiska ledningen tar protestvågen som uppstått som en följd av hur de asylsökande behandlats på allvar, och att Finland lever upp till de överenskommelser och konventioner om mänskliga rättigheter som vi förbundit oss till. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03