Biograferna har hörselskydd

Ljudnivån bestäms redan i filmens produktionsstadium, men man sänker denna om den upplevs vara för hög.

Louise Lönnberg förundrar sig (HBL 1.3) över den höga ljudnivån som förekommer på många teatrar, konserter och biografer. Kanske Lönnberg och jag har sett samma musikal på bio. Då jag upplevde så hög ljudnivå på en biograf att det gjorde ont i mina öron klagade jag till biografens ägare. Jag fick till svar att ljudnivån bestäms redan i filmens produktionsstadium, men att man sänker denna om den upplevs vara för hög.

I svaret påpekas även att människans hörsel är individuell, det vill säga människorna upplever ljud på olika sätt. Lönnberg och jag har åtminstone upplevt en för hög ljudnivå. Man lovade att granska ljudnivån på musiken och sången i den aktuella musikalen, men jag förblev något skeptisk.

Jag tog kontakt med miljöcentralen som meddelar att man med biograferna kommit överens om en högsta medelljudnivå på 100 decibel under fyra timmar, en maximal ljudnivå på 115 decibel och 140 decibel för ljudstyrkan i C-frekvensområdet.

Miljöcentralen kontrollerade genom stickprov ljudnivåerna under biografernas föreställningar i början av 2000-talet och då höll sig ljudnivåerna inom ramarna. Mitt klagomål förmedlades till berörda biograf. Miljöcentralen meddelade dessutom att man gör en granskning på platsen om det kommer in många klagomål. Man har kommit överens med biograferna om att de skall ha hörselskydd tillgängliga för dem som behöver dessa.

Björn Fant Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning