Biodiversitetens under

WWF talar huvudsakligen om däggdjur och andra vertebrater, inte om bakterier eller svamparnas nätverk.

Jag gör mitt yttersta för att hänga med i miljö- och klimatdiskussionen. Alldeles lätt är det inte. Diskussionens trådar går åt alla tänkbara håll och riktigt alla trådar är vare sig vetenskapli...