Bilskatten sänks, bilarna blir dyrare?

Regeringen sänker bilskatten de närmaste åren, men nya bilar blir antagligen dyrare då de deklarerade koldioxidutsläppen närmar sig de verkliga.

Biltillverkarna har mycket att vinna på att tillverka bränslesnåla bilar. Dels är det ett säljargument eftersom förbrukningen har blivit ett viktigt kriterium då konsumenterna väljer bil och miljövänligt säljer. Dels innebär det fördelar i beskattningen.

Bilskatten baseras på mängden koldioxidutsläpp, som står i relation till bränsleförbrukningen. Skattesatsen bestäms utifrån bilens koldioxidutsläpp vid blandad körning, som bestäms i enlighet med kraven i EU:s lagstiftning. Lägre förbrukning ger lägre skatt och därmed ett lägre försäljningspris på bilen.

I bilaffärer, biltidningar och bilannonser skyltas tydligt hur snåla bilmodellerna är. Den officiella förbrukningen mäts på samma sätt för alla bilar enligt en EU-standard. Men de siffror som anges stämmer inte alls överens med verkligheten. Det har alla som har köpt en ny bil kunnat konstatera.

Sedan det nya beskattningssystemet förändrades, bland annat i Finland, har skillnaden mellan den deklarerade och verkliga förbrukningen ökat markant. Det är i dag inte alls ovanligt att en bil drar 30-40 procent mer än den officiella deklarationen utlovar.

I USA har man en helt annan testmetod och den ligger mycket närmare den verkliga förbrukningen. För exempelvis en VW Golf TDI anges i Europa en förbrukning på 4.2 l/100 km, och i USA 6,5 liter!

Orsaken är att den europeiska körcykeln och testmetoden ligger långt från normala körförhållanden och normalt körbeteende. Nu ska det äntligen bli en ändring. Från och med nästa år är det inte längre tillåtet att med alla tänkbara medel optimera bilarna så att de i en körcykel drar så lite bränsle som möjligt.

I de nuvarande testerna har bland annat takräck och ytterbackspeglar plockats bort och öppningar i karossen, såsom grill och dörrspringor har tejpats igen för att minska luftmotståndet. Det förbjuds nu.

För att minska friktionen har avståndet mellan bromsklossar och skivor vidgats och däck med extra lågt rullmotstånd och förhöjt lufttryck har använts. Det förbjuds nu.

Värmen i testlaboratoriet har kunnat vara 29 grader så att motorn snabbare har uppnått arbetstemperatur. Nu sänks temperaturen.

Även själva körcykeln ska ändras så att den närmar sig normalt bruk. Den nya cykeln är längre, baserad på data från verklig trafik och innehåller fler och kraftigare accelerationer än den nuvarande.

Skillnaderna mellan testresultaten och verklig förbrukning kommer sannolikt att minska markant. Det betyder att de officiella siffrorna för bilarnas utsläpp stiger och därmed höjs också bilskatten. För en bil i prisklassen 30-35 000 euro kan skattehöjningen bli ett par tusen euro om de nya, mer sanningsenliga testmetoderna ger ett 30 procent högre koldioxidutsläpp.

Det här betyder att bilarna kommer att bli dyrare och inte billigare som regeringen tänkte sig då ett beslut om skattesänkning fattades ifjol.

En möjlighet för att hindra högre bilpriser är att skatteskalorna för koldioxidutsläpp justeras. Det är emellertid osannolikt eftersom regeringen redan från tidigare har kommit överens om en skattesänkning som utförs i etapper de närmaste åren.

Kunderna tvingas betala mer oberoende av vilken bil man väljer, eftersom det deklarerade koldioxidutsläppet garanterat stiger för varje bilmodell. Det blir alltså dyrare bilar för konsumenterna trots att ingenting förändras eller förbättras i själva bilarna.

Eftersom utsläppsvärdena inte har motsvarat verkligheten har såväl staten som kunderna lurats. Skatten som har inkasserats har varit lägre än den borde och kunderna har fått bilar som förbrukar betydligt mer än bränsledeklarationen lovat. För finska statens del kan det vara fråga om förlorade skatteintäkter på 100-200 miljoner euro - per år.

Ett rimligt alternativ kunde vara att bilproducenterna kommer emot och sänker priset på bilarna, för att den vägen utjämna totalpriset med skatten på. Det kan anses vara en rättvis lösning, det är ju bilindustrin som själv i testförhållanden använt all fantasi för att minimera utsläppsvärdena. Det har kunnat ske på grund av EU:s dåliga körcykel och regelverk kring testerna.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03