Billigare för den som kan

Bild: Jussi Nukari

Man kan kanske inte vänta sig att allt i en reform ska fungera från dag ett. Men de viktiga skjutsarna måste fungera.

Den nya taxilagen har nu varit i kraft i en vecka. Från olika taxistolpar och från olika delar av landet rapporteras det om både osäkerhet och många problem. Det finns säkert sådant som fungerar bra, men det har inte synts i offentligheten.

Tanken med den nya lagen är att skapa konkurrens och sänka priserna för dem som använder taxi. Det är en vacker tanke, även om man hört om taxichaufförer som blivit rent förbannade när kunder velat förhandla om priset.

Många erfarna taxichaufförer har i och med den nya lagen också valt att kasta in handduken. De nya företag som etablerat sig på marknaden pressar priserna så att det inte längre är lönsamt att vara småföretagare i branschen, inkomsterna täcker inte utgifterna.

Att en väletablerad praxis bytts ut mot en ny som inte fungerar har bland annat de som använder sig av taxiresor med ersättning från Folkpensionsanstalten Fpa fått erfara.

För att få ersättning från Fpa ska taxin beställas via ett specifikt servicenummer. Det finns regionala nummer i olika delar av landet, nummer som på många håll varit svåra om inte direkt omöjliga att nå. De som lyckats komma fram har ofta fått svaret att ingen skjuts kan erbjudas vid den önskade tidpunkten. Det har inneburit starkt försenade eller till och med uteblivna sjukhusbesök för dem som inte har alternativa sätt att resa.

Fpa konkurrensutsatte taxibolagen inför sommarens lagändring. Enskilda chaufförer berättar om kraftigt försämrade villkor och en ersättning som knappt täcker kostnaderna. Det kan, speciellt på mindre orter där de stora taxiföretagen inte finns, bli svårt med transporterna också i fortsättningen. Nu hotar Fpa taxibolagen med sanktioner om inte systemet fås i skick, men sanktioner hjälper tyvärr inte de enskilda kunderna. Speciellt inte som till exempel Invalidförbundet anser att en snabb korrigering är omöjlig.

Trafiksäkerhetsverket Trafi meddelade i veckan att det under de fyra första dagarna den nya lagen varit i kraft kommit in 1 500 ansökningar om nya tillstånd för taxitrafik och 2 700 ansökningar om trafiktillstånd. Nya företag har inlett taxitrafik och den nätbaserade transporttjänsten Uber har etablerat sig i Finland igen efter en kortare frånvaro.

För de kunder som förstår sig på att jämföra priser och kan använda sin smarttelefon för att beställa skjutsar är situationen idealisk. Resorna blir billigare och urvalet större, det ska i teorin vara lättare att få skjuts alla tider på dygnet. Under den första veckan har heller inga rapporter om missbruk av den fria rätten att köra kunder kommit in. Var och en kan alltså välja det förmånligaste sättet att beställa en transport från plats a till plats b.

Det blir i stället de äldre som är beroende av taxi för att kunna sköta sådant som bankärenden eller affärsbesök som kan råka illa ut. Damen med rollator som ska hem från apoteket eller den äldre herren med sin käpp och sina butikskassar förstår knappast skillnaden mellan taxi och taxi när resan ska göras. Knappast förstår de här personerna heller att taxichauffören nu kan prissätta hjälpen uppför trapporna med de nämnda matkassarna som han vill.

Den nya taxilagen är en reform gjord för dem som är friska och dem som kan sin teknik. De som behöver stöd från Fpa och de som inte har förutsättningar att jämföra priser har det sämre ställt och får betala.

Att minska reglering och införa konkurrens är gott och väl. Men det borde inte göras på bekostnad av de svaga i samhället. Det hade funnits gott om tid att slå vakt om att servicen fungerar också för deras del, tid som man borde ha använt för att försäkra sig om att problem av det slag vi ser nu inte uppstår.

Svenska Sigtunaskolan lockar med högklassiga studier i anrik och internationell miljö

Intresserad av en internationell gymnasieutbildning och av att testa dina vingar utomlands? På svenska Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket kan det förverkligas under trygga och inspirerande förhållanden som samtidigt öppnar många dörrar. 15.2.2019 - 09.22